Privacy- en cookieverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v., en/of omdat u deze zelf bij het sturen van een verzoek tot contact aan 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. verstrekt. 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom heeft 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. gegevens nodig?

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of op een wettelijke grondslag.

Hoe lang bewaart 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. gegevens?

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Worden gegevens met anderen gedeeld?

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. heeft hier geen invloed op.

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@3werf.com. 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. op via info@3werf.com.

www.3werf.com is een website van 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v..

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. is als volgt te bereiken:
A: Badhuisweg 84, 2587 CL Den Haag
T: 070 – 346 72 33
E: info@3werf.com

 

PRIVACY EN SOLLICITEREN

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

 

Vastleggen en verwerken van gegevens

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. gebruikt de persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Dit kunnen de persoonsgegevens zijn die u ons toestuurt, alsmede gegevens afkomstig van openbare bronnen (zoals social media) die wij kunnen screenen in het kader van een sollicitatie.

3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. garandeert dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Met uw persoonlijke toestemming kan 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. de persoonsgegevens tot één jaar na het insturen bewaren.  

De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming. 3 WERF Recruitment Marketing & Management b.v. biedt u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden ter beschikking, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.

Indien u uw sollicitatiegegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@3werf.com.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via directe berichtgeving aan u.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u een email sturen aan info@3werf.com.

© Webtechniek - 2014/2024 - Sitemap   Privacybeleid